Usługi

Ubezpieczenia na raty

Usługi ksero / wydruk kolor

Cennik (2021 r. cena za 1 stronę A4)
ksero
czarny – 0,30 zł, kolor – 1,50 zł
wydruk
czarny – 0,50 zł, kolor – 2,00 zł

Przyjmowanie płatności