Oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW Zgierz, Ozorków, Stryków, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki

Ubezpieczenie OC
Ubezpieczenie AC
Ubezpieczenie NNW
Assistance

Współczesny świat wymaga od nas, by być ubezpieczonym w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych sytuacji. Również kierowcy muszą pamiętać o swoim bezpieczeństwie finansowym, dlatego liczne agencje ubezpieczeniowe prześcigają się w stworzeniu najlepszej oferty dla swoich klientów. Najczęściej poleca się im ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW. OC jest obowiązkowe i chroni osobę ubezpieczoną przed ewentualnym poniesieniem konsekwencji finansowych za wyrządzone szkody osobom trzecim, również podczas prowadzenia swojego pojazdu. AC jest dobrowolne i chroni właściciela samochodu przed kosztami naprawy jego pojazdu wynikłymi z winy ubezpieczonego. Z kolei NNW jest warte uwagi, ponieważ ubezpiecza kierowcę i pasażerów w razie następstw wypadków, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe mieszkania domy Zgierz, Ozorków, Stryków, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki

Ubezpieczenie mieszkania
Ubezpieczenie domu
Ubezpieczenie domków letniskowych
Ubezpieczenie biura

Najlepszym sposobem na zabezpieczenie swojej sytuacji finansowej oraz własnego portfela przed ewentualnymi szkodami i skutkami zniszczeń, czy utratą majątku, są ubezpieczenia majątkowe: mieszkań, domów. Stanowią one więc ochronę przed pożarami w mieszkaniach itp. Jeżeli szkody zostaną wyrządzone przez naturalne żywioły, również wtedy wspomniane ubezpieczenie może zostać wykorzystane przez osoby poszkodowane. Życie najlepiej pokazuje, że w każdej chwili można nieoczekiwanie stracić cały swój dorobek. By nie pozostać z niczym, warto dokonać analizy i próby przewidzenia ewentualnych strat i zapewnić sobie szansę na odtworzenie z pozyskanych w ramach ubezpieczenia środków finansowych utraconego mienia.

Ubezpieczenia firmowe

Ubezpieczenia firmowe Zgierz, Ozorków, Stryków, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki

Ubezpieczenia budynków firmowych
Ubezpieczenia maszyn
Ubezpieczenie wyposażenia
Ubezpieczenia przewoźników

Przedsiębiorcy pragnący wykorzystać możliwości, jakie dają im ubezpieczenia firmowe, muszą podjąć decyzję odnośnie rodzaju oraz zakresu ubezpieczenia. Mienie firmy można bowiem podzielić na kilka grup, od których zależy suma ubezpieczenia oraz późniejsza kalkulacja odprowadzanej składki. Można zatem ubezpieczyć firmowe budynki, ale również sprzęt elektroniczny, komputerowy, czy wyposażenie biur. Ubezpieczeniu podlegają także urządzenia i maszyny, ale i nakłady inwestycyjne. W celu najlepszej ochrony firmowego mienia, warto ubezpieczyć się od kradzieży, włamania, ognia, czy innych zdarzeń losowych, ale również od wszystkich ryzyk. Kompleksowa oferta jest najlepszym wyborem zabezpieczenia wszystkiego, co cenne dla przedsiębiorstwa oraz tego, czego utrata mogłaby się znacznie odbić na budżecie każdej takiej organizacji.

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne Zgierz, Ozorków, Stryków, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki

Ubezpieczenie szpitalne
Odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczenie bagażu
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji np. z wyjazdu

Wybierając się w podróż, nie tylko wakacyjną, warto pamiętać o pakiecie ubezpieczeń, na który składają się ubezpieczenia turystyczne. Przed wyjazdem należy więc zadbać o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, uwzględniające również leczenie za granicą oraz akcje poszukiwawcze, ratownicze. Jeżeli natomiast zabierany w podróż bagaż zawiera wartościowe przedmioty, w tym chociażby sprzęt sportowy, warto zakupić ubezpieczenie obejmujące wskazane wyżej mienie, szczególnie że wlicza się w to zarówno przedmioty własne, jak i wypożyczone. W trakcie wykupywania takiej oferty ubezpieczyciel pouczy ubezpieczonego o procedurach, dzięki którym w razie straty będzie mógł uzyskać odszkodowanie.

Ubezpieczenia NNW szkolne i przedszkolne

Ubezpieczenia szkolne Zgierz, Ozorków, Stryków, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki

Ubezpieczenie ucznia w szkole
Ubezpieczenie przedszkolaka

Ubezpieczenia NNW szkolne i przedszkolne są nieobowiązkowe. Dobrowolność skorzystania z nich daje rodzicom wybór w kwestii podejmowanej decyzji, jaką ofertę zastosują. Szkoły i przedszkola często same proponują pewien wariant ubezpieczeniowy, na który rodzic może przystać. Jeżeli natomiast wybrana oferta im nie odpowiada, zawsze mogą sami podjąć kroki w celu ubezpieczenia swojego dziecka na wypadek nieszczęśliwego wypadku. Takie ubezpieczenie może zostać dopasowane do stylu życia najmłodszego członka rodziny oraz sytuacji materialnej, w której żyje. Może również obejmować ewentualny pobyt w szpitalu w razie wymaganego nagłego leczenia. Koszty takiego ubezpieczenia sięgają zazwyczaj maksymalnie do 120 złotych za rok, nie są więc dużym obciążeniem finansowym, a mogą przełożyć się na pieniężne zabezpieczenie odciążające rodzicielski portfel.

Ubezpieczenia życiowe

Ubezpieczenia życiowe Zgierz, Ozorków, Stryków, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki

Ubezpieczenie kosztów leczenia
Rekonwalescencyjne oraz rehabilitacyjne
Pielęgnacyjne
Kosztów pobytu w szpitalu

Ubezpieczenia, w którym przedmiotem ubezpieczenia jest właśnie życie ludzkie, są ubezpieczenia życiowe. W razie śmierci osoby ubezpieczonej zostaje wypłacone świadczenie dla osób uposażonych z zakładu ubezpieczeniowego. Bardzo często można spotkać się z ofertami, w których ubezpieczeniu dana osoba podlega przez określony czas np. 30 lat, czyli powiedzmy od 30. do 60. roku życia. Jeżeli właśnie w tym czasie dojdzie do jej śmierci, uposażonym wypłaca się zagwarantowane środki. Takie ubezpieczenie narzuca obowiązek regularnych składek, które z dniem śmierci przestają obowiązywać. Omawiane ubezpieczenia można podzielić na ubezpieczenia czyste zapewniające ochronę wyżej przedstawioną, bądź ubezpieczenia mieszane, w których ubezpieczony może korzystać ze zgromadzonych środków dzięki połączeniu ubezpieczenia np. z funduszem inwestycyjnym.

Ubezpieczenia niestandardowe

Ubezpieczenia niestandardowe Zgierz, Ozorków, Stryków, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki

Ubezpieczenie imprez sportowych
Ubezpieczenie imprez integracyjnych
Ubezpieczenie – według zapytań Klienta

Osoba pragnąca skorzystać z oferty, którą stanowią ubezpieczenia niestandardowe musi liczyć się z tym, że w zależności od wysokości ryzyka będzie zależała wysokość opłaty za nie. Ubezpieczyć można się praktycznie od wszystkiego. Sytuacje w życiu są tak różne, iż zawarcie ich wszystkich w formie kilku grup ofertowych jest praktycznie niemożliwe. Dlatego takie ubezpieczenie jest rozpatrywane indywidualnie po wcześniejszym przeprowadzeniu oceny sytuacji oraz klasyfikacji ryzyka. Przykładem może być tutaj nawet ubezpieczenie nóg modelki, czy turnieju minihokeja. Przykładów, jak i sytuacji jest wiele. Ubezpieczyć można wszystko, co dla danej osoby ma szczególną wartość. Zgłoszenie się do wybranego zakładu ubezpieczeniowego i przedstawienie swoich oczekiwań w tej kwestii jest pierwszym krokiem do uzyskania ubezpieczenia niestandardowego.